zpět úvodní stránka

14. 5. a 15. 5. 2019    ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitelství MŠ v dohodě s Městem Žatec vyhlašují termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 včetně. Rodiče předloží spolu s žádostí občanský průkaz a rodný list dítěte. Žádosti je možno podávat ve výše uvedené dny od 8 do 13 hodin ředitelce ZŠ a MŠ v budově ve Dvořákově ul. 24, Žatec.

3. 4. a 4. 4. 2019    ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zápis proběhne v těchto dnech od 13 do 17 hodin v budově Základní školy a Mateřské školy ve Dvořákově ul. 24, Žatec a v budově na elokovaném pracovišti v Lidické ul. 1254, Žatec. Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2013 včetně. Při zápisu se předkládá rodný list dítěte a občanský průkaz jeho zákonného zástupce.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Materiál vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe, která vytvářela materiál pro pedagogy mateřských škol s názvem Konkretizované očekávané výstupy. Obsah Desatera pro rodiče byl v rámci diskuse na metodickém portálu www.rvp.cz velmi podpořen nejen pedagogy MŠ, ale i rodiči předškolních dětí.
Zdroj tohoto materiálu: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

26. 3. a 2. 4. 2019    DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve třídách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, logopedickou péčí na elekovaném pracovišti v Lidické ulici č. 1254, Žatec (žlutý pavilon u stadionu Mládí). Přijďte si v době od 8 do 15 hodin prohlédnout naši školu, vybavené třídy, shlédnout výkui s využitím interaktivní tabule, zajímavých učebních pomůcek a metod práce. Těšíme se na Vaši návštěvu ...

3. 1. a 4. 1. 2019   VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY
Ve čtvrtek 3. 1. a v pátek 4. 1. 2019 pro žáky naší školy vyhlášen volný den v době školního vyučování. Rodičům žáků, kteří jsou v zaměstnání a nebudou moci v době vyučování zajistit péči o své děti, bude podle zájmu nabídnut náhradní program ve školní družině. V případě zájmu přihlaste své dítě nejpozději do čtvrtka 20. 12. 2018 u třídní učitelky.

VYHLÁŠENA SOUTĚŽ "ŽATEC V ROCE 1918"
V souvislosti s oslavami 100 let republiky Město Žatec připravilo výtvarnou soutěž pro školy, jejíž tématem je Žatec v roce 1918. Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů proběhlo 26. 10. 2018. Zapojili jsme se a naši žáci do soutěže přispěli 6 obrázky.
Jednotlivé soutěžní obrázky:

Naše škola zvítězila v kategorii ZŠ I. stupeň, a to třetím obrázkem zleva, autorem jsou žáci ze 4. B. Práce dětí budou vystaveny od 6.11. v Galerii Sladovna, kde je bude moci veřejnost shlédnout až do 30.11.

15. 9. 2018    ŽATECKÉ DVORKY
U příležitosti Dnů evropského dědictví v Žatci byl veřejnosti zpřístupněn školní dvorek, kde mohli návštěvníci shlédnout i historické fotografie objektu,výtvarnou tvorbu našich žáků a zúčastnit se tvořivých dílen či soutěží.Neuvěřitelné ... prázdniny utekly jako mávnutím kouzelného proutku a my opět zahujujeme další školní rok. Vítáme tedy všechny nové prvňáčky, nejstarší mazáky i ostatní žáky a učitele ve školním roce 2018/2019 a přejeme jim mnoho školních, pracovních i osobních úspěchů, pohody a tolerance.


Školní rok 2017/2018
15. a 16. 5. 2018    ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelství MŠ v dohodě s Městem Žatec vyhlašují termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 včetně. Rodiče předloží spolu s žádostí občanský průkaz a rodný list dítěte. Žádosti je možno podávat ve výše uvedené dny od 8 do 13 hodin ředitelce ZŠ a MŠ v budově ve Dvořákově ul. 24, Žatec.

4. a 5. 4. 2018    ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zápis proběhne v těchto dnech od 13 do 17 hodin v budově Základní školy a Mateřské školy ve Dvořákově ul. 24, Žatec a v budově na elokovaném pracovišti v Lidické ul. 1254, Žatec. Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2012 včetně. Při zápisu se předkládá rodný list dítěte a občanský průkaz jeho zákonného zástupce.

27. 3. a 3. 4. 2018    DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve třídách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a logopedickou péčí na elekovaném pracovišti v Lidické ul. 1254, Žatec, v uvedené dny od 8 do 15 hod. Těšíme se na vaši návštěvu ...

Tak opět zahujujeme další školní rok a vítáme tedy všechny prvňáčky, mazáky i ostatní žáky a učitele ve školním roce 2017/2018 a přejeme jim mnoho školních, pracovních i osobních úspěchů, pohody a tolerance.
Co je nového?? V období prázdnin jsme zahájili částečnou rekonstrukci budovy - 2. etapu výměny oken, tentokrát všechna okna do Dvořákovy ul. Doufáme, že budova dostane brzy i celý nový kabát v podobě nové fasády.

Školní rok 2016/2017

3. a 4. 5. 2017    ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitelství MŠ v dohodě s Městem Žatec vyhlašují termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 včetně. Rodiče předloží spolu s žádostí občanský průkaz a rodný list dítěte. Žádosti je možno podávat ve výše uvedené dny od 8 do 13 hodin ředitelce ZŠ a MŠ v budově ve Dvořákově ul. 24, Žatec.

5. a 6. 4. 2017    ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Zápis proběhne v těchto dnech od 13 do 17 hodin v budově Základní školy a Mateřské školy ve Dvořákově ul. 24, Žatec a v budově na elokovaném pracovišti v Lidické ul. 1254, Žatec. Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2011 včetně. Při zápisu se předkládá rodný list dítěte a občanský průkaz jeho zákonného zástupce.

28. 3. a 4. 4. 2017    DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve třídách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a logopedickou péčí na elekovaném pracovišti v Lidické ul. 1254, Žatec v uvedené dny od 8 do 15 hod. Těšíme se na vaši návštěvu ...

15. a 16. 2. 2017    VOLBY DO RADY ŠKOLY
Budou vybíráni zástupci z řad pedagogů a rodičů žáků školy pro funkční období 2017 -2020. Navrženi jsou tito kandidáti:
8. 2. 2017    VESELÉ ZOUBKY
Preventivní program probíhal v 1.A (8.2.) a v 1.B. (10.2.). Žáci se věnovali tématu dětských zoubků, seznámili se s problémem zubního kazu, rozebrali téma správné péče o zuby, důležitost preventivních prohlídek, zapojili se do programu pomocí interaktivní tabule, vyplnili pracovní listy a nenásilnou a atraktivní formou diskutovali o daném tématu. Odměnou získali samolepky a preventivní balíček.
Informace, tipy a hry najdete na webu veselé zoubky.


MOBILNÍ KLUZIŠTĚ
V Žatci na nám. Svobody před radnicí je opět - stejně jako loňský rok - postaveno mobilní kluziště, kam můžeme chodit bruslit.

A JE TO TADY ... 1. ZÁŘÍ ... OPĚT ZAČÍNÁME ... JAKÉ TO TU LETOS BUDE?? CO NÁS ČEKÁ?

Vítáme všechny prvňáčky, mazáky i ostatní žáky a učitele ve školním roce 2016/2017 a přejeme jim mnoho školních, pracovních i osobních úspěchů, pohody a tolerance.
Co je nového?? V období prázdnin jsme mj. vyměnili techniku v počítačové učebně a v některých třídách ... tzn. že žáci i učitelé mají k dispozici nové moderní počítače i odpovídající programové vybavení. Dále vstupujeme do období realizace tzv. inkluze ve vzdělávání, což přináši řadu změn zejména pro vedení školy a učitele - vyznat se v legislativních změnách, správně je aplikovat do praxe, zaktualizovat vzdělávací programy a informovat o změnách veřejnost (rodiče žáků, školy), vyškolit tým pracovníků v SPC ...

Školní rok 2015/2016

10. 6. 2016    DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
Tradiční soutěž ve znalostech v dopravní výchově, kde se bude soutěžit jako obvykle ve třech disciplínách: jízda na dopravním hřišti podle předpisů, jízda zručnosti a test znalostí. Soutěží se ve dvou kategoriích - mladší (6. a 7. ročník) a starší žáci (8. a 9. roč). Začátek v 8.45 hod na dopravním hřišti. Držíme palce těm, kteří budou reprezentovat naši školu v této okresní soutěži.

6. 5. 2016    OKRESNÍ KOLO V LEHKÉ ATLETICE
Vitězové školního kola v lehké atletice, které se koná 29. 4., nás budou reprezentovat v okresnim kole na stadionu Mládí, kde poměří své síly a výkony s ostatními. Sportu zdar! Držíme palce!

22. 4. 2016    DEN ZEMĚ
Tento den jsme věnovali naší Zemi .... většina starších žáků se vydali směrem k řece s cílem posbírat odpadky ... Ti mladší zase navštívili tématickou akci ke dni Země na Střední zemědělské škole ... Pro ty nejmenší byla včera v parku pod nemocnicí připravena akce s ekologickými aktivitami.

6. a 7. 4. 2016    ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitelství MŠ v dohodě s Městem Žatec vyhlašují termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017. Rodiče předloží spolu s žádostí občanský průkaz a rodný list dítěte. Žádosti je možno podávat ve výše uvedené dny od 8 do 13 hodin ředitelce ZŠ a MŠ v budově ve Dvořákově ul. 24.

3. a 4. 2. 2016    ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Zápis proběhne v těchto dnech od 13 do 17 hodin v budově Základní školy a Mateřské školy ve Dvořákově ul. 24 a v budově Základní školy logopedické v Lidické ul. 1254. Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2009 včetně. Při zápisu se předkládá rodný list dítěte a občanský průkaz jeho zákonného zástupce.

26. 1. a 2. 2. 2016    DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme vás na prohlídku naší školy do Lidické ul. 1254 (v blízkosti hřiště Mládí), kde provozujeme první 3 ročníky ZŠ logopedické, školní družinu, přípravnou třídu a SPC. Škola má moderně vybavené multimediální učebny, podíváte se, jak se učíme a poznáte naše učitele. Dveře budou otevřené od 8 do 15.30 hod. Informace na tel. č. 415 710 598 a 415 711 329 nebo na e-mailu zvlszatec@quick.cz.

MOBILNÍ KLUZIŠTĚ
V Žatci na nám. Svobody před radnicí je na 3 měsíce postaveno mobilní kluziště, kam od 7. ledna 2016 chodíme bruslit.

16. 11. 2015    VOLNÝ DEN
Ředitelka školy vyhlásila na pondělí 16. listopadu volný den, tzn. že se nebude konat vyučování a žáci zůstávají doma. Rodičům žáků, kteří jsou v zaměstnání a nebudou moci v době vyučování zajistit péči o své děti, bude podle zájmu nabídnut náhradní program ve školní družině. V případě zájmu o nabízený náhradní program přihlaste své dítě do čtvrtka 12. 11. 2015 u třídní učitelky.

11. 11. 2015    Návštěva divadla
Shlédnuto divadelní představení "Ten trapas nepřežiju" - žáci 7., 8. a 9. ročníku.

5. 11. 2015    Návštěva SNOEZELENU v Lounech
Navštívili žáci 4. C. Stejnou návštěvu podnikli i žáci 10.C dne 20. 10. 2015.

27. 10. 2015    Školní koncert žáků


8. a 13. 10. 2015    Pasování prvňáčků v knihovně


8. 10. 2015    Podzimní turnaj ZŠ v MINIKOPANÉ


5. 10. 2015    BESEDA
S pracovníkem Českých lesů se setkali žáci 2. stupně.


A JE TO TADY ... 1. ZÁŘÍ ... DOBRODRUŽSTVÍ ZAČÍNÁ ... JAKÉ TO TU LETOS BUDE?? CO NÁS ČEKÁ?

Vítáme všechny prvňáčky, mazáky i ostatní žáky a učitele ve školním roce 2015/2016 a přejeme jim mnoho školních, pracovních i osobních úspěchů, pohody a tolerance.


Školní rok 2014/2015

8. a 9. 4. 2015    ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitelství MŠ v dohodě s Městem Žatec vyhlašují termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016. Rodiče předloží spolu s žádostí občanský průkaz a rodný list dítěte. Žádosti je možno podávat ve výše uvedené dny od 8 do 13 hodin ředitelce ZŠ a MŠ v budově ve Dvořákově ul. 24.

2. 3. 2015    VESELÉ ZOUBKY
Preventivní program probíhal v 1. třídě ZŠ logopedické. Žáci se věnovali tématu dětských zoubků, seznámili se s problémem zubního kazu, rozebrali téma správné péče o zuby, důležitost preventivních prohlídek, shlédli zábavně-edukační film Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek a vyplnili pracovní listy. Odměnou získali samolepky a preventivní balíček.
Informace, tipy a hry najdete na webu veselé zoubky, několik fotek ze třídy zase zde.


20. 2. 2015    SKOK DO VÝŠKY
Zdatní sportovci si mohli dnes ve školní tělocvičně zasoutěžit ve skoku vysokém. Kdo skočí nejvýš a neshodí laťku??? Podívejte se na pár fotek.

4. a 5. 2. 2015    ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Zápis proběhne v těchto dnech od 13 do 17 hodin v budově Základní školy a Mateřské školy ve Dvořákově ul. 24 a v budově Základní školy logopedické v Lidické ul. 1254. Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2009 včetně. Při zápisu se předkládá rodný list dítěte a občanský průkaz jeho zákonného zástupce.

14. 10. 2014    FESTIVAL "NÁŠ SVĚT"
Již tradiční, letos 12. ročník přehlídky dovedností osob se zdravotním postižením, kteří hrají pro širokou veřejnost. Jdeme přihlížet z hlediště, vystoupení budou jako vždy zábavná a poutavá.

17. 9. 2014    UKÁZKA DRAVCŮ
Na zahradě školy se sešli zástupci dravého ptactva a jejich "páníčkové". Mohli jsme vidět orla, supa, sokola, káně, poštolku, výra ... a dokonce i v akci - létali nám nad hlavami, lovili "umělou" lišku, někteří z nás mohli dravce i chytat na rukavici ... Moc nás to bavilo, bylo to poučné i zábavné. Několik fotek najdete v nabídce horního menu FOTOGALERIE na úvodní stránce.

ZÁŘÍ 2014    ZAPOJENÍ DO PROJEKTU "PRACUJEME S NOVÝMI TECHNOLOGIEMI"
Jako partner s finančním příspěvkem jsme se zapojili spolu s dalšími 33 školami do projektu "Pracujeme s novými technologiemi", jehož cílem je zvýšení odborných profesních dovedností vedoucích a pedagogických pracovníků školy v oblasti práce s ICT ve výuce. Více o projektu zde.

A JE TO TADY ... 1. ZÁŘÍ ... ŠKOLNÍ POVINNOSTI I RADOSTI JSOU ZPĚT

Vítáme všechny prvňáčky, mazáky i ostatní žáky a učitele ve školním roce 2014/2015 a přejeme jim mnoho školních, pracovních i osobních úspěchů, pohody a tolerance.
S novým školním rokem jsme vstoupili do budovy, která během prázdnin prodělala nemalou opravu - v budově ve Dvořákově ulici došlo k částečné výměně oken. Byla vyměněna všechna okna směřující do zadního traktu budovy.
Vykročme do tohoto školního roku s energií v těle, pohodou v mysli, úsměvem a životním elánem. Ať nám to všem dlouho vydrží :-)

Školní rok 2013/2014


11. 6. 2014    CYKLOVÝLET
Je tu opět výzva pro fyzicky zdatné! Kdo s námi letos pojede??? Potřebujeme kolo, helmu, svačinu a samozřejmě skvělou fyzičku a kondici, hodilo by se i pěkné počasí. Pojedeme cyklostezkou na Nechranickou přehradu, kde si opečeme buřty a strávíme príma den. Vedoucími "zájezdu" je paní učitelka Nosková a Vajaiová, účastníci se mohou přihlásit u vedoucích :-)


7. 5. a 13. 5. 2014    ŠKOLNÍ KOLO, OKRESNÍ KOLO V LEHKÉ ATLETICE>
Pro celou školu je 7. 5. 14 vyhlášen sportovní den. Všichni se sejdeme na stadionu Mládí a poměříme své síly a výkony. Sportu zdar! Ti nejlepší budou 13. 5. reprezentovat naši školu na okresním kole v Lounech ve sportovním centru ZŠ Přemyslovců.
V Lounech reprezentovalo naši školu 11 sportovců a rozhodně jsme nebyli nejhorší:-) Dokonce Robert Čonka překonal rekord trati v hodu míčkem - 72,4 m!!!! Na krajském kole dne 29. 5. 2014 naši školu budou reprezentovat Robert Čonka a Marcel Kováč.
Fotoreportáž z okresního kola k vidění zde.

5. a 6. 2. 2014    ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Zápis proběhne v těchto dnech od 13 do 17 hodin v budově Základní školy a Mateřské školy ve Dvořákově ul. 24 a v budově Základní školy logopedické v Lidické ul. 1254. Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2008 včetně. Při zápisu se předkládá rodný list dítěte a občanský průkaz jeho zákonného zástupce.28. 1. 2014    DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme vás na prohlídku naší školy do Lidické ul. 1254 (v blízkosti hřiště Mládí), kde provozujeme první 3 ročníky ZŠ logopedické, školní družinu, přípravnou třídu a SPC. Škola má moderně vybavené multimediální učebny, podíváte se, jak se učíme a poznáte naše učitele. Dveře budou otevřené od 8 do 15.30 hod. Informace na tel. č. 415710598 a 415711329 nebo na e-mailu zvlszatec@quick.cz.

9. 1. 2014   KOUZLENÍ VE ŠKOLE


20. 12. 2013    VÁNOČNÍ POSEZENÍ VE TŘÍDÁCH
s cukrovím, dárky, vánočním klábosením ...

18. 12. 2013    SPORTOVNÍ DEN
Sportovní soutěže Vánoční laťka a Vánoční běh do schodů se mohl zúčastnit každý :-)

11. 12. 2013    BOWLINGOVÝ TURNAJ
pro žáky ZŠ speciální a vybrané žáky 1. stupně.

10. a 11. 12. 2013    BESEDA
Beseda na téma životní prostředí a významné lokality ve městě pro žáky 6. a 7. ročníku.

5. 12. 2013    TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA ve třídách


4. - 5. 12. 2013    ZAHÁJEN ADVENT V ŽATCI
Jako každý rok jsme koncem listopadu instalovali ozdobený stromeček do vestibulu radnice, abychom se zúčastnili soutěže o nejkrásnější vánoční stromek. V těchto dnech probíhá hodnocení stromků, vánoční trhy - máme na náměstí stánek, kde prezentujeme naše výrobky, a naši učitelé zazpívali městu vánoční koledy.

4. 11. 2013    ZAHÁJEN PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Výborná zpráva pro rodiče a děti: zahájen provoz mateřské školy v prostorách areálu 1. ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000. Připravujeme reportáž a ukázková fota.

7. - 15. 10. 2013    PUTOVNÍ VÝSTAVA LEPORELA
Společně dokážeme cokoliv aneb pojďme stvořit barevnější svět! to je název putovní výstavy leporela, která představuje nejdelší leporelo malované dětmi ČR.

A JE TO TADY ... 2. ZÁŘÍ ... ŠKOLNÍ POVINNOSTI I RADOSTI JSOU ZPĚT

Vítáme všechny prvňáčky, mazáky i ostatní žáky a učitele ve školním roce 2013/2014 a přejeme jim mnoho školních, pracovních i osobních úspěchů, pohody a tolerance.
S novým školním rokem dochází k výrazným proměnám ve struktuře žáků naší školy - přibude nám jedna třída mateřské školky v počtu zhruba 28 dětí a 1 třída "klasické" základní školy v počtu 16 žáků. Nově vzniklé prostory jsou vybaveny moderním školním nábytkem, interaktivní tabulí a množstvím učebních pomůcek. Provoz mateřské školy bude zahájen v 2. polovině října 2013, v současné době stále probíhají stavební úpravy.
Vykročme do tohoto školního roku s energií v těle, pohodou v mysli, úsměvem a životním elánem. Ať nám to všem dlouho vydrží :-)


Školní rok 2012/2013

7. 5. 2013    ŠKOLNÍ KOLO V LEHKÉ ATLETICE
Pro celou školu je dnes vyhlášen sportovní den. Všichni se sejdeme na stadionu TJ Sever a poměříme své síly a výkony. Sportu zdar!

25. 4. 2013    Pěvecká a taneční soutěž NOTIČKA 2013
10. ročník tradiční pěvecké a nyní již i taneční a dramatické soutěže, která probíhá v Základní škole speciální v Jesenici. Letos nás reprezentovali dívky tanečního kroužku, které si připravily hudebně pohybové vystoupení v podobě "břišních tanců". Několik snímků z akce zde.

29. - 3. 5. 2013    INFORMATIVNÍ DNY PRO RODIČE
Po celý týden mohou rodiče navštívit třídní učitele svých dětí, aby se informovali o jejich prospěchu, chování a dalších aktivitách.


26. 2. 2013    UKÁZKY BAZÁLNÍ STIMULACE
Proběhne návštěva lektorky bazální stimulace Bc. Veroniky Ječné - praktické ukázky pro učitele ZŠ speciální, pro rodiče, vychovatele zařízení Kamarád Lorm.

únor 2013    PREVENTIVNÍ PROGRAM „VESELÉ ZOUBKY“
I v letošním roce se žáci 1. ročníku ZŠ logopedické zapojí do preventivního program společnosti DM drogerie s.r.o. Žáci se budou věnovat tématu dětských zoubků, seznámí se s problémem zubního kazu, rozeberou téma správné péče o zuby, důležitost preventivních prohlídek, shlédnou zábavně-edukační film Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek a vyplní pracovní listy. Odměnou získají samolepky a preventivní balíček.
Informace, tipy a hry najdete na webu veselé zoubky.
12. března si žáci rozdávali dárkové balíčky.

6. a 7. 2. 2013    ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Zápis proběhne v těchto dnech od 13 do 17 hodin v budově Základní školy praktické ve Dvořákově ul. 24 a v budově Základní školy logopedické v Lidické ul. 1254. Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2007 včetně. Při zápisu se předkládá rodný list dítěte a občanský průkaz jeho zákonného zástupce.

21. 12. 2012    VÁNOČNÍ POSEZENÍ VE TŘÍDÁCH
Ve třídách probíhají tradiční vánoční besídky.

20. 12. 2012    VÁNOČNÍ TURNAJ VE FLORBALE
Pro žáky 2. stupně se v Sokolovně konal turnaj ve florbale.

19. 12. 2012    VÁNOČNÍ TURNAJ V BOWLINGU
Na pozvání pořadatele turnaje - Kamarád LORM - se žáci ZŠ speciální zúčastnili turnaje v bowlingu. Spíš než o soutěžní klání šlo o příjemně strávené předvánoční dopoledne s dalšími kamarády.

3. 12. 2012    ADVENT V ŽATCI
Přichází adventní čas ... A v našem městě se rozsvítí stromeček na náměstí a ve vestibulu na radnici se sešly ozdobené stromky, které soutěží o NEJKRÁSNĚJŠÍ STROMEČEK - letos náš stromeček získal 3. místo. U příležitosti adventu naši učitelé ve čtvrtek 6. 12. kolem 18. hodiny zazpívají Žatci koledy a naši žáci budou téměř celý týden prezentovat svou práci ve stánku plném nádherných vánočních ozdůbek :-)

26. - 28. 11. 2012    INFORMATIVNÍ DNY PRO RODIČE
V uvedené dny mohou rodiče navštívit třídní učitele svých dětí, aby se informovali o jejich prospěchu, chování a dalších aktivitách. Pro rodiče žáků ZŠ logopedické (Lidická ul) jsou třídní schůzky dne 27.11.2012

21. 11. 2012    TURNAJ VE FLORBALU
Florbalových turnaj pro žáky ZŠ praktických našeho regionu se uskutečnil v Sokolovně v Žatci a naši žáci si odnesli krásné 2. a 3. místo. Blahopřejeme a děkujeme za bezva reprezentaci a skvělé výkony.
31. 10. 2012    ... a zase HALLOWEEN
Jak ten čas letí :-) Škola je plná dýní, v některých svítí svíčky, jiné dýně se teprve připravují. Každý má jinou techniku dlabání a zdobení, ale všechny dýně jsou originální. I na žateckém náměstí proběhne večer strašidel a magických světel s pěkným programem. Přijďte se pobavit a vezměte s sebou lampión.

23. 10. 2012    EXKURZE DO MALÍŘSKÉ FIRMY
V rámci projektu „Budoucnost je v technice“, který realizuje SOŠ a SOU Podbořany, navštívili naši žáci 7. - 9. ročníku malířskou firmu Het, spol. s.r.o., Ohníč u Teplic. Při prohlídce firmy se krátce seznámili s výrobou a mícháním barev a nátěrů.

23. 10. 2012    FESTIVAL "NÁŠ SVĚT"
10. ročník festivalu malých divadelních forem pro zdravotně postižené občany. I naši žáci se předvedli na podiu s hudebně pohybovým vystoupením. Ostatní pak přihlíželi z hlediště. Jako vždy byla vystoupení zábavná a poutavá.

Po celý školní rok    Návštěvy nízkoprahového zařízení
Žáci naší školy navštěvují nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MOSTY - klub Pohoda. Vždy jednu až dvě vyučovací hodiny zde skupiny našich žáků z různých tříd "provozují" různé programy a aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů, které napomáhají ke snížení výskytu rizikového chování a kriminality, některé ktivity směřují ke zvyšování uplatnitelnosti ohrožených skupin na trhu práce.

A JE TO TADY ... 3. ZÁŘÍ ... ŠKOLNÍ POVINNOSTI I RADOSTI JSOU ZPĚT
Vítáme všechny prvňáčky, mazáky i ostatní žáky a učitele ve školním roce 2012/2013 a přejeme jim mnoho školních, pracovních i osobních úspěchů, pohody a tolerance.
Vykročme do tohoto školního roku s energií v těle, pohodou v mysli, úsměvem a životním elánem. Ať nám to všem dlouho vydrží :-)


Školní rok 2011/2012

ČERVEN 2012    ŠKOLA PLNÁ OVOCE
Naše škola se umístila mezi prvními deseti v soutěži Škola plná ovoce, kterou pořádala společnost Laktea, o.p.s. Soutěž se vztahovala k projektu Ovoce do škol a spočívala v zaslání podrobných materiálů o doprovodných programech tohoto projektu. Zaslali jsme 2 videa s ukázkou aktivit projektu Zdravá svačinka, videa si můžete stáhnout a podívat se, co vlastně děláme.

1. 6. 2012    DEN DĚTÍ
Tradiční oslava dne dětí! Opět zklamalo počasí a tak jsme strávili zábavný den plný soutěží ve škole - tedy ti mladší z nás. Body ze soutěží jsme mohli proměnit za odměnu v obchůdku plném dobrůtek a maličkostí. Žáci 2. stupně strávili dopoledne vycházkou do přírody, sportovními aktivitami či exkurzí do žateckého pivovaru.
Celý květen 2012    Návštěvy nízkoprahového zařízení
Žáci 2. a 7. ročníku ZŠ logopedické a praktické navštěvují nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MOSTY - klub Pohoda.

17. 5. 2012    Pěvecká a taneční soutěž NOTIČKA 2012
9. ročník tradiční pěvecké a nyní již i taneční a dramatické soutěže, která probíhá v Základní škole speciální v Jesenici. Letos nás reprezentovali dívky tanečního kroužku ze 3. - 5. ročníku, kteří si připravili hudebně pohybové vystoupení. Několik snímků z akce zde.

7. 5. 2012    ŠKOLNÍ KOLO V LEHKÉ ATLETICE
Pro celou školu je dnes vyhlášen sportovní den. Všichni se sejdeme na stadionu Mládí a poměříme své síly a výkony. Sportu zdar!

4. 5. 2012    DIGI KINO, PROHLÍDKA PIVNÍHO MAJÁKU
Odměnou žákům 2. stupně za pomoc při úklidu letního kina a parku a za práci v MŠ speciální bude promítání filmu v digitálním kině a poté prohlídka žateckého pivního majáku. Už jste viděli žatecký pivní maják? Že ne? Tak tady máte možnost.

27. 4. 2012    DEN, KDY SE BUDE TANČIT
Celorepublikové akce se zúčastnil taneční kroužek pod vedením Evičky Diepoldové a Lenky Srpové. Na žateckém náměstí Svobody se sešlo nejen mnoho tanečníků, ale i diváků. Atmosféra i počasí byly vynikající. Můžete si prohlédnout FOTKY ZE DNE TANCE pořízené ZUŠ Žatec :-)


23. - 27. 4. 2012    INFORMATIVNÍ DNY PRO RODIČE
Po celý týden mohou rodiče navštívit třídní učitele svých dětí, aby se informovali o jejich prospěchu, chování a dalších aktivitách.

20. 4. 2012    DEN ZEMĚ
Den Země jsme prožili v modrém ... jako naše planeta :-) Kdo mohl, přišel v modrém oblečení a celý den jsme si připomínali, jak se žije na modré planetě. Žáci ZŠ logopedické navíc podnikli exkurzi do nedaleké Střední školy zemědělsko ekologické v Žatci, aby shlédli výstavu k tomuto tématu.

4. 4. 2012    SILÁK ŠKOLY, CHYSTÁME SE NA VELIKONOCE
Žáci 2. stupně se dnes zúčastnili sportovního dne s názvem „Silák školy“. 13 chlapců měřilo své síly v 6 siláckých disciplínách - šplh, sedleh, trojskok z místa, kliky, přítahy podhmatem a nadhmatem. V kategorii mladších žáků předvedl nejlepší výkon Marcel Kováč z 5.A, ze starších byl nejlepší Roman Kováč ze 7.A. Několik fotek zde.

Žáci 1. stupně prožili dnešní den ve znamení blížících se Velikonoc - hry, povídání, tradice, zdobení ... Den před tím někteří navštívili akci „Povídání o Velikonocích“ v městské knihovně, takže zážitků na celé dopoledne bylo dost.
Ve dnech 6. a 7. dubna jsme také vítali jaro a velikonoční svátky na našem náměstí, kde se konal tradiční Velikonoční jarmark.

14. 3. 2012    UKÁZKOVÁ HODINA ZPÍVÁNÍ
Žáky ze ZŠ speciální navštívili klienti Klubíčka (klub provozovaný při našem SPC) a všichni si společně zazpívali.

2. - 9. 3. 2012    TESTUJEME iPady!
Po podzimním nadšeném setkání s iPady jsme si domluvili jejich výpůjčku na celý týden. Primárně je využívali žáci ze ZŠ speciální, ale dostalo se i na ostatní :-) Dopoledne iPady sloužily ve škole spíše než výuce tak hrám a zábavě, odpoledne pronikali do jejich tajů dospělí. Pořídili jsme pár fotek, mrkni.

1 3. 2012    Pasování prvňáčků na čtenáře
Slavnostní akt se konal v městské knihovně a mezi čtenáře „mazáky“ byli přivítáni žáci z 1. třídy ZŠ logopedické.

23. 2. 2012    ZIMNÍ OLYMPIÁDA
6 našich žáků se zúčastnilo „zimní olympiády“ speciálních škol v Lounech. Atmosféra byla úžasná, naši žáci se umístili na 1. a 2. místě.

21. 2. 2012    FLORBALOVÝ TURNAJ
Zúčastníme se soutěžního projektu „Pohár ministra školství“, který je společným dílem MŠMT a České televize. Do dvou celonárodních turnajů ve florbale a basketbalu se přihlásilo na 28 tisíc dětí a „náctiletých“ rozdělených do 1610 družstev. Zástupci naší školy se utkali fe florbalu se svými vrstevníky v regionálním kole v Podbořanech, bohužel, naši soupeři nám ukázali, jak se florbal hraje :-(, skončili jsme poslední. Takže - musíme víc trénovat, víc zabrat a snažit se a někdy příště to bude třeba lepší ...


2. 2. 2012    DEN TROCHU JINAK
Den před pololetními a poté jarními prázdninami jsme vyměnili učení za zábavu a sport. Žáci I. stupně se sešli v tělocvičně na karnevalu, II. stupeň nejprve bojoval v zábavně naučném kvízu a poté se kluci i holky vydali sportovat.

1. a 2. 2. 2012    ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Zápis proběhne oba dny od 13. do 17. hod v budově Základní školy praktické ve Dvořákově ul. 24 a v budově Základní školy logopedické v Lidické ul. 1254. Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2006 včetně. Při zápisu se předkládá rodný list dítěte a občanský průkaz jeho zákonného zástupce.

30. 1. 2012    PREVENTIVNÍ PROGRAM „VESELÉ ZOUBKY“
Jedná se o preventivní program společnosti DM drogerie s.r.o. určený pro žáky 1. ročníku ZŠ logo. Žáci se jeden den budou věnovat tématu dětských zoubků, seznámí se s problémem zubního kazu, rozeberou téma správné péče o zuby, důležitost preventivních prohlídek, shlédnou zábavně-edukační film Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek a vyplní pracovní listy. Odměnou získají samolepky a preventivní balíček.
Informace, tipy a hry najdete na webu veselé zoubky.

24. 1. 2012    DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme vás na prohlídku naší školy do Lidické ul. 1254 (v blízkosti hřiště Mládí), kde provozujeme první 3 ročníky ZŠ logopedické, školní družinu, přípravnou třídu a SPC. Škola má od září nový kabát a moderně vybavené multimediální učebny, podíváte se, jak se učíme a poznáte naše učitele. Dveře budou otevřené od 8 do 15.30 hod. Informace na tel. č. 415710598 a 415711329 nebo na e-mailu zvlszatec@quick.cz.

6. 1. 2012    TŘÍKRÁLOVÁ CHARITATIVNÍ SBÍRKA
Po celé republice dnes koledovali 3 králové K + M + B. I naši žáci 9. ročníku spolu s paní učitelkou přispěli svou aktivitou k nemalému výtěžku z této charitativní akce.

22. 12. 2011    VANOČNÍ BESÍDKY A FLORBALOVÝ VÁNOČNÍ TURNAJ
Ve třídách 1. stupně probíhaly tradiční vánoční besídky s koledami, stromečkem, cukrovím. Žáci 2. stupně změřili své síly na Sokolovně ve florbalu.

19. 12. 2011    BOWLINGOVÝ TURNAJ
Děti z Kamaráda LORM nás pozvaly na bowling a vyzvaly na souboj. Turnaj trval od 9 do 11 hod a zúčastnilo se ho za naši školu 8 vybraných žáků 2. stupně.

15. 12. 2011    "DOPOLEDNE S OPIČKOU"
Navštívil nás malý makak jménem Kiki a užíval si celé dopoledne s dětmi :-) Nebo děti s ním?? Předváděl svou obratnost a převahu v jistých tělocvičných úkonech, děti pokládaly majiteli nejrůznější otázky a každý se s ním chtěl minimálně vyfotit! Tedy s ní - je to opičí slečna! Mrkni na pár fotek.

5. 12. 2011    TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Co dodat?! Zase řádí čerti a Mikuláš naděluje uhlí a dobrůtky. Naši nejmenší se těší i bojí, mazáci je schválně straší, ale sami také očekávají ... Co kdyby jim čert vypelášil kožich nebo je snad odnesl do pekla ??!!! A tak ... všichni si to užijte a těšte se, co přinese Ježíšek :-)

28. 11. 2011    ADVENT V ŽATCI
Začal adventní čas ... A v našem městě se dnes rozsvítil stromeček na náměstí a ve vestibulu na radnici se sešly ozdobené stromky, které soutěží o NEJKRÁSNĚJŠÍ STROMEČEK (získali jsme 3. místo). U příležitosti adventu naši učitelé zazpívali Žatci koledy a naši žáci prezentovali svou práci ve stánku plném nádherných vánočních ozdůbek :-)

21. 11. 2011    iPADY V PRAXI. Nebo v akci?!
Zveme všechny příznivce a nadšence moderních technologií na prezentaci „iPady v praxi“. Sejdeme se v 9 hodin v multimediální učebně 6. tř. ve II. patře. S iPady nás seznámí zástupce firmy 24u, vyzkoušíme si práci s nimi a uvidíme je i v akci mezi našimi žáky. Prezentace potrvá zhruba 2 hodiny. Přijďte se motivovat a inspirovat pro školu 21. století.
Bylo to báječné, iPady jsme si zamluvili na vzykoušení a v únoru je budeme testovat.
mrkni

18. 11. 2011    BESEDA SE ZÁCHRANÁŘI
Zhruba celé dopoledne se nám budou věnovat záchranáři - shlédneme krátké filmy, dozvíme se zajímavosti z jejich činnosti, vyzkoušíme si záchranářské postupy a triky ... Třeba se nám to jednou bude hodit!

16. 11. 2011    ŠKOLNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Žáci 2. stupně si poměřili svoji zdatnost ve stolním tenise. Celé dopoledne se střídaly dvojice, aby se našli ti nejlepší z nejlepších :-) Vítězem turnaje se stal Vojta Gunár ze 7.A, jako druhý se umístil Daniel Gunár z 8.B a bronz si odnesl Milan Bártko z 9.A. Gratulujeme vítězům, děkujeme ostatním za sportovní výkony a pěkné dopoledne.

4. 11. 2011    BESEDA V DIVADLE
Žáky 2. stupně čeká výchovně laděný program "Nenech si ubližovat a svěř se", který bude zaměřen na šikanu a kyberšikanu.

31. 10. 2011    ... a zase HALLOWEEN
Jak ten čas letí :-) Škola je plná dýní, v některých svítí svíčky, jiné dýně se teprve připravují. Každý má jinou techniku dlabání a zdobení, ale všechny dýně jsou originální.


24. 10. 2011    AKTIVNÍ MUZIKOTERAPIE - 2. ČÁST
Čeká nás 2. návštěva muzikoterapeuta PaedDr. Lubomíra Holzera, tentokrát pro širší veřejnost - pro všechny přiznivce nových zážitků, učitele, výchovné poradce, kteří mají chuť vyzkoušet si např. bubnování na djembé a poslechnout si hru na tibetskou mísu, fujaru, šamanský buben. Přijďte se inspirovat a motivovat k dalším zajímavým aktivitám. Setkání začíná ve 14 hod. Pozvánka zde. Více o tomto zážitku na stránkách klubu KLUBÍČKO

20. 10. 2011    NÁVŠTĚVA PREZIDENTA V ŹATCI
Dnes navštívil Žatec prezident republiky Václav Klaus s chotí. Stalo se tak v rámci jeho návštěvy Ústeckého kraje. Přijel v doprovodu hejtmanky Ústeckého kraje, na náměstí je přívitala starostka a pan prezident zhruba půl hodiny odpovídal na dotazy studentů i dospělých. I my jsme se byli na náměstí podívat. Ačkoliv bylo chladno, atmosféra byla příjemná, poklidná, pan prezident i jeho žena byli velmi příjemní a uvolnění. Bylo to fajn setkání. Malá fotoreportáž k nahlédnutí.

19. 10. 2011    FESTIVAL "NÁŠ SVĚT"
115 žáků se zúčastnilo 9. ročníku festivalu malých divadelních forem pro zdravotně postižené občany, většinou jako diváci. Někteří však vystoupili v roli herců - festival totiž pořádá Kamarád LORM, a někteří naši žáci jsou zároveň klienty LORMu. Vystupovali s představením, které nacvičili právě v LORMu. Hrály se pohádky, různá humorná vystoupení a tančilo se.

17. 10. 2011    DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Dnes měli žáci přípravné třídy, 1. až 4. třídy možnost navštívit divadlo v Mostě, kde shlédli představení POHÁDKA O PEJSKOVI A KOČIČCE.

12. 10. 2011    VÝSTAVA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Pomůcky zlehčující život handicapovaným si můžete nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet! Výstava se koná v přízemí budovy od 10 do 16 hod, a to vše za odborného výkladu Miroslava Černého a za účasti členů SPCCH, o.s. ZO Žatec. Jste srdečně zváni!

29. 9. 2011    AKTIVNÍ MUZIKOTERAPIE - 1. ČÁST
V rámci projektu "Klubíčko inspiruje" a za finanční účasti Města Žatec dnes proběhla 1. část AKTIVNÍ MUZIKOTERAPIE, kterou vedl muzikoterapeut, umělec, šaman PaedDr. Lubomír Holzer. Setkání proběhlo ve dvou skupinách - dopoledne se aktivní muzikoterapie účastnilo zhruba 25 žáků naší školy a odpoledne bylo určeno klientům klubu Klubíčko, pracujícího při naší škole, jejich rodičům, dále klientům žateckého stacionáře a učitelům naší školy. Více o tomto zážitku na stránkách klubu KLUBÍČKO.

13. 9. 2011    ŽIJEME LONDÝNEM
Na žatecké náměstí dorazil doubledecker! Jedná se o projekt, který přináší do ČR kulturně vzdělávací komunikační aktivity s cílem přiblížit především mládeži myšlenku olympismu a jeho hodnot. Měli jsme možnost nejen si prohlédnout patrový autobus, ale i shlédnout video, poslechnout si vyprávění k tématu Londýn a olympijské hry, viděli jsme veslovací trenážér. Další informace na stránkách projektu.
Fotky ze žatecké návštěvy si můžete prohlédnout zde.

A JE TO TADY ... 1. ZÁŘÍ ... ŠKOLA VOLÁ ... A TAK JSME ZPĚT VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH I PŘED KATEDROU
Vítáme všechny prvňáčky, mazáky i ostatní žáky a učitele ve školním roce 2011/2012 a přejeme jim mnoho školních, pracovních i osobních úspěchů, pohody a tolerance.

O velkých prázdninách jsme vůbec nezaháleli: v rámci projektu "Multimediální učení" a "Tesco English" jsme zrealizovali další 4 multimediální učebny, obnovili zastaralé technologie a v jedné třídě rozjíždíme výuku v tzv. "digitální třídě". Budova v Lidické ulici dostala nový kabát (zateplení a okna) a byly zrekonstruovány datové a elektrické rozvody a celý vnitřek budovy byl krásně barevně vymalován.

Vykročme tedy do tohoto školního roku s energií v těle, pohodou v mysli, úsměvem a životním elánem. Ať nám to všem dlouho vydrží :-)

Školní rok 2010/2011

10. 6. 2011    OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE V DOPRAVNÍ VÝCHOVĚ
Soutěž ve znalostech v dopravní výchově připravuje DDH Žatec. Začíná se v 8.45 hod a soutěží se ve 2 kategoriích (mladší, starší žáci) a ve 3 disciplínách: jízda na dopravním hřišti dle předpisů, jízda zručnosti a dopravní test. Procvičit dovednosti si můžete na webu záchranný kruh - Rizika silniční a železniční dopravy (nutná registrace). Otestovat znalosti také lze testem zde. Kdo nás bude reprezentovat???

8. 6. 2011    cyklojízda „NA KOLE DĚTEM“
Někteří naši učitelé se dnes přidají ve Chbanech k peletonu 1. etapy česko-slovenské charitativní cyklojízdy „Na kole dětem“, pořádané ve dnech 8. - 18.6. na trase Aš - Nová Sedlica. Hlavní myšlenkou projektu je podpořit onkologicky nemocné děti a jejich rodiny. Více informací na stránkách projektu.

7. 6. 2011    NOCOVÁNÍ VE ŠKOLE
Ze 6. na 7. června nocujeme ve škole. Čeká nás báječný zábavný podvečer i dlouhý večer ....

2. 6. 2011    CYKLOVÝLET
Výzva pro fyzicky zdatné! Kdo s námi letos pojede??? Potřebujeme kolo, helmu, svačinu a samozřejmě skvělou fyzičku a kondici. Pojedeme cyklostezkou na Nechranickou přehradu, kde si opečeme buřty a strávíme príma den. Vedoucími "zájezdu" je paní učitelka Nosková a Vajaiová, účastníci se mohou přihlásit u vedoucích :-)

Výletu se zúčastnilo jen 6 žáků, nicméně si to pořádně užili, výlet i počasí se vydařilo a všichni si odnášíme bezva pocit i zážitek.
1. 6. 2011    DEN DĚTÍ
Tradiční oslava dne dětí! Původně jsme měli mít báječné dopoledne plné her a zábavy na hřišti ve Staňkovicích, ale zklamalo nás počasí, a tak jsme strávili den ve škole. Jen učení jsme vyměnili za hry, žáci 2. stupně strávili dopoledne sportovně v hale na Sokolovně. Pár fotek k nahlédnutí do zákulisí :-)

25. - 27.5. 2011    TÝDEN DĚTÍ A ZVÍŘAT
Žatečtí chovatelé připravují pro malé i velké návštěvníky 8. ročník tradiční výstavy zvířectva pod názvem Týden dětí a zvířat. Chovatelský areál bude otevřen vždy od 9 do 17 hodin. K vidění budou velká hospodářská zvířata i domácí zvířata, expozice ryb, morčat, koček, včelařství, myslivosti a lesnictví. Do města zavítá i chovatel Jaroslav Káňa s medvídětem :-) Jako každoročně je na co se těšit ...

19. 5. 2011    VÝSTUP NA „MOUNT EVEREST“
Kluci i holky z 5. a 6. třídy si dnes změřili síly při běhu do schodů - výstup na "MOUNT EVEREST". Nejzdatnější ve výstupu byl Robert Čonka, který vyšlapal 656 m nadm. výšky a nepřekonal tak rekord z listopadu, kdy Vojta Gunár vyšlapal stejný počet metrů. Z děvčat byla nejlepší Radka Demeterová, která vyšlápla 400 m nadm. výšky.

17. 5. 2011    VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2. KOLO
Po 1. kole se výběr kandidátů zákonných zástupců zúžil na 3: M. Jeřábková, R. Kadethová a H. Chvapilová. 2. kolo probíhalo do 31. 5. 2011. Pro funkční období 2011 - 2014 byli zvoleni tito členové Školské rady: 13. 5. 2011    DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ U ŽATECKÝCH HASIČŮ
Snad celá škola navštívila žatecké hasiče :-) Obdivovali jsme obrovskou techniku, potýkali jsme se s hasičskou hadicí, povídali si s hasiči a ... prostě strávili jsem příjemné 2 hodiny. Krátké nahlédnutí zde.

9. 5. 2011    ŠKOLNÍ KOLO V LEHKÉ ATLETICE
Celá škola se zúčastní sportovního klání v lehké atletice ve sportovním areálu Sever. Soutěžilo se ve 4 atletických disciplínách - hod, sprint, běh, skok do výšky. Vítězů i poražených bylo mnoho ... Vítězové jednotlivých kategorií - Milan Bartko (8.A), Michaela a Kristýna Čonková (7.A) a Markéta Kotlárová (7.A) - budou reprezentovat naši školu dne 25. 5. 2011 na oblastním kole v Mostě. Spolužákům držíme palce!
V Mostě se umístily dívky na 6. místě, chlapci na 4. místě. Výborné umístění, gratulujeme! Zde je několik fotek.

5. 5. 2011    Pěvecká a taneční soutěž NOTIČKA 2011
8. ročník tradiční pěvecké a nyní již i taneční a dramatické soutěže, která probíhá v Základní škole speciální v Jesenici. Letos nás reprezentovali ti nejmenší - žáci přípravné třídy, kteří si připravili hudebně pohybové vystoupení Beruška.

2. 5. 2011    VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1. KOLO
Začíná 1. kolo voleb do Školské rady. Budou vybíráni zástupci z řad pedagogů a rodičů školy. Toto kolo trvá 14 dní, a to do 16. 5. 2011. Hlasovací lístky lze obdržet v ředitelně školy. Navrženi byli tito kandidáti: 30. 4. 2011    Výtvarná akademie TWISTER
Zapojili jsme se do výtvarné soutěže pořádáné firmou Algida. Tématem soutěže je "Ideální twisterovská škola" nebo "Továrna na twister". Nyní záleží pouze na nás zapojených třídách, jaký máme talent a nápady a jak vybrané téma dokážeme ztvárnit. Ceny pro 5 vítězů jsou velmi lákavé: relax zóna pro svou třídu, zmrzlina pro celou školu, masáž pro učitele a obrovský billboard s vítězným obrázkem v blízkosti naší školy. Tak pojďme se dát do díla ... Výtvory musíme zaslat nejpozději do 22. května.

22. a 23. 4. 2011    VELIKONOČNÍ JARMARK na náměstí
Město Žatec srdečně zve na náměstí užít si velikonoce! Výzdobu na náměstí připravili i žáci naší školy. A mnohé z našich výtvarných děl bylo ke shlédnutí i ke koupi ve stánku. A počasí bylo skutečné nádherné ...

19. 4. 2011    TURNAJ V KOŠÍKOVÉ
Dnes jsme zúčastnili velikonočního turnaje žateckých speciálních škol v košíkové. Hráli jsme s družstvem stejně starých kluků z vedlejší ZŠ praktické. A spolužáci a spolužačky nám fandili. Skončili jsme na 2. místě.
23. - 25. 3. a 5. 4. 2011    BESEDY V KNIHOVNĚ
Besed se účastní žáci 7. a 8. tříd. Před Velikonocemi se besedy zúčastní naopak ti nejmenší: žáci 1. stupně ZŠ praktické i ZŠ logopedické.

11. 3. 2011    EKODOPOLEDNE
V pátek před jarními prázdninami jsme odložili učebnice a sešity a prožili dopoledne trochu jinak. Školní den s názvem Ekodopoledne jsme zahájili znalostním kvízem a soutěží v oblasti environmentální výchovy, později jsme se přesunuli ven, vybaveni rukavicemi a pytli, abychom alespoň trochu vyčistili některé lokality v našem městě. A ti mladší si užili dopoledne na karnevalu :-)
Naše ekoaktivity můžete prohlédnout zde.

9. 3. 2011    Soutěž O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ POMLÁZKU
Soutěž vyhlásilo regionální muzem K. A. Polánka v Žatci. Zúčastnili jsme se, pomlázky byly vystaveny v rámci výstavy " Jaro přišlo k nám". Návštěvníci výstavy hlasovali o nejhezčí pomlázku. VYHRÁLI JSME 1. MÍSTO! a odnesli si cenu v podobě volné vstupenky do muzea na rok 2011 a knihy.

9. a 10. 2. 2011    ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Zápis proběhne oba dny od 13. do 17. hod v budově Základní školy praktické ve Dvořákově ul. 24 a v budově Základní školy logopedické v Lidické ul. 1254. Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2005 včetně. Při zápisu se předkládá rodný list dítěte a občanský průkaz jeho zákonného zástupce.

1. 2. 2011    DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Máte-li zájem, přijďte se podívat na naši školu i naši práci do základní školy logopedické, Lidická ul. 1254, Žatec. Přivítá vás tým kvalifikovaných pedagogů, příjemné rodinné prostředí a řada moderních učebních pomůcek. Plakátek zde.

6. 12. 2010    PODALI JSME PROJEKT V RÁMCI „EU PENÍZE ŠKOLÁM“
Náš projekt jsme nazvali MULTIMEDIÁLNÍ UČENÍ a naším zájmem je z těchto peněz inovovat a individualizovat výuku a rozšířit našim pedagogům kompetence pro naplnění a další rozvoj projektového záměru.
Informace z 11.1.11: Projekt úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k realizaci.

3. 12. 2010    KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE
Bazální stimulace je ošetřovatelský koncept, který umožňuje lidem s poruchami vnímání a hybnosti zlepšovat cílenou stimulací smyslových orgánů svůj stav. Kurz proběhne ve škole ve dnech 3. a 4. 12. 2010.

3. 12. 2010    ČERTOVSKO-MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Tradiční předvánoční trachtace s Mikulášem a Čertem. Hned pro ranním zvonění k nám čert s Mikulášem přiletí :-) Těšte se ...

2. 12. 2010    Seminář MODELOVÝM ZPŘÍTOMĚNÍM PROTI AGRESIVITĚ A NEKLIDU
Lektor Mgr. Zdeněk Šimanovský předvede moderní účinné metody, které pomohou najít skutečné hybatele dění ve třídě (ve škole) a ve vztazích, v komunikaci. Cílem semináře je osvojit si základní postupy, jak zvládat agresivní projevy u dětí a vlastní reakce na tyto projevy. Účastníci získají baterii činností, které je možné zařadit do výuky pro odbourávání agresivity a neklidu u dětí.
Seminář proběhně ve škole od 9 do 15 hod, cena 800 Kč. Informace na tel. č. 415 710 598.

1. 12. 2010    INFORMATIVNÍ DEN PRO RODIČE
Po celý den mohou rodiče našich žáků přijít do školy informovat se na své děti.

30. 11. 2010    MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Vlastní modely předvedou žákyně SOŠ a SOU Podbořany.

29. 11. 2010    CHYSTÁME SE NA VÁNOCE
Odstartovali jsme školní čas adventu tím, že jsme na radnici vyzdobili vánoční stromek. Zúčastníme se soutěže o nejhezčí stromek, její vyhodnocení proběhne o Mikuláše na žateckém náměstí.
Výsledek: náš stromek získal 3. místo :-)
Čekáme na letošní mikulášskou nadílku:-)

19. 11. 2010    VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY
Den volna mají žáci ve Dvořákově ul., neboť dojde k odstávce topení.

16. 11. 2010    SPORTOVNÍ DEN
Celá škola dnes sportovala. Někteří se zúčastnili školního kola ve stolním tenise, jiní se snažili o školní rekord v běhu do schodů, nejmladší žáci soutěžili ve sportovních aktivitách v tělocvičně. A kdo vyhrál?
Stolní tenis: Markéta Kotlárová a Šárka Gunárová, Vojta Gunár a Vladimír Kudráč
Běh do schodů: Vojta Gunár - vyšlapal 656 m nadmořské výšky za 60 min
Sportovní klání v tělocvičně: třída paní učitelky Mandové
Podívejte se na několik fotek, jak to ve škole probíhalo. A těšíme se, jak si to zopáknem :-)

15. 9. 2010    ODSTARTOVÁNO HLASOVÁNÍ - PROJEKT ORANGE ENGLISH
DRUHÁ ŠANCE - hlasuj pro náš projekt ORANGE ENGLISH !!! V době od 15. září do 15. října 2010 můžete dát svůj hlas naší škole a podpořit tak projekt, který nám umožní vybudovat učebnu angličtiny. Projekt byl vypsán Nadací ČEZ a škola, která získá nejvíce hlasů, bude doporučena správní radě Nadace ČEZ a má tak největší šanci získat příspěvek na svou učebnu.
Výsledek?! Neuspěli jsme, konkurence byla obrovská!

ŠKOLA VOLÁ ... A TAK JSME ZPĚT VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH I PŘED KATEDROU
Vítáme všechny prvňáčky, mazáky i ostatní žáky a učitele ve školním roce 2010/2011 a přejeme jim mnoho úspěchů, pohody a tolerance.


Školní rok 2009/2010

28. 6. 2010    ZÁBAVNĚ BRANNÝ DEN
Pro všechny žáky je připraven zábavný den v podobě sportovně branného "pochodu" Žatcem. Jsou připraveny stanoviště s různými aktivitami, trasa nebude dlouhá a úroveň dovedností i znalostí přizpůsobíme věku jednotlivých účastníků. Doufáme, že se vydaří počasí a že si užijeme příjemný den na závěr školního roku.

15. 6. 2010    ŠKOLNÍ KOLO V LEHKÉ ATLETICE
Celá škola se zúčastní sportovního klání v lehké atletice na stadiónu Mládí. Několik fotek ze sportovního klání najdete zde. Vítězové jednotlivých kategorií budou školu reprezentovat 21. června na okresním kole v lehké atletice v Lounech.

1. 6. 2010    ŽÁKOVSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ
Na Den dětí je připraven pro žáky 2. stupně turnaj ve florbale. Utkáme se v tělocvičně na Sokolovně. Fotogalerie zde.

13. 05. 2010   Pěvecká soutěž NOTIČKA 2010
7. ročník tradiční pěvecké soutěže, která probíhá v Základní škole speciální v Jesenici. Naši zpěváci si pro letošní ročník vybrali písničky Michala Davida. Jako novinku jsme připravili 10 minutovou prezentaci školy i města, kterou jsme všem zúčastněným promítali během našeho vystoupení. Setkalo se to s obrovským úspěchem.
Všichni zúčastnění se umístili na prvním místě :-) Foto zde, ale není kvalitní.

31. 3. 2010    KLÁNÍ VE SKOKU VYSOKÉM
Žáci 2. stupně se snaží zdolat co nejvyšší tyčku. Podívejte se, jak se jim dařilo:-)

31. 3. 2010    ŽÁDOST O DOTACI ČEZ - ORANŽOVÁ UČEBNA
Dnes jsme odeslali žádost o finanční prostředky do projektu Nadace ČEZ Oranžová učebna. Naším záměrem je vybudovat multimediální učebnu pro výuku angličtiny. Naše škola splnila všechny požadavky a je zařazena do grantového řízení. Výsledek řízení se dozvíme koncem května. Bohužel, v tomto grantu jsme neuspěli :-(

26. 2. 2010    MAŠKARNÍ KARNEVAL A TURNAJ VE FLORBALU
Jako každý rok, tak i letos, se poslední školní den před jarními prázdninami uskuteční ZÁBAVNÝ DEN BEZ UČENÍ. Pro mladší žáky je připraven MAŠKARNÍ KARNEVAL, kde se opět sejdou různé nejen pohádkové bytosti. Starší žáci se zúčastní v tělocvině na Sokolovně TURNAJE VE FLORBALU. Pro ty, kteří se nezúčastní ani jedné akce, je připravena samozřejmě náhradní výuka :-) Najde se někdo takový ?????

27. 1. 2010 a 2. 2. 2010    DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Máte-li zájem, přijďte se podívat na naši školu i naši práci do základní školy logopedické, Lidická ul. 1254, Žatec.

3. a 4. 2. 2010    ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Zápis proběhne oba dny od 13. do 17. hod v budově Základní školy praktické ve Dvořákově ul. 24 a v budově Základní školy logopedické v Lidické ul. 1254. Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2004 včetně. Při zápisu se předkládá rodný list dítěte a občanský průkaz jeho zákonného zástupce.

8.12.2009 Pozvání na soutěž v oblasti environmentální výchovy
Naše škola připravila v rámci projektu Ekoškola ve škole zábavně - naučnou soutěž pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ praktické s tématikou EVVO. Soutěž se uskuteční dne 17. 12. 2009 od 9 hod, pozvána jsou čtyři 5-ti členná družstva z okolních ZŠ praktických. Soutěž prověří teoretické i praktické znalosti v oblasti EV. Už se moc těšíme a budeme fandit našim :-)

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ ...
Čas předvánoční je tu ... Pomohli jsme vyzdobit žatecké náměstí, na radnici máme nazdobený stromeček, s nímž se účastníme soutěže o nejkrasnější vánoční strom ... Ve třídách připravujeme vánoční besídky, proběhla Mikulášská, vyrábíme drobné dárečky pro radost i pod stromeček .... a všichni se moc těšíme na prázdniny a vánoční nadílku :-)

5. 11. 2009   OBLASTNÍ KOLO VE STOLNÍM TENISE
Konalo se ve Speciální škole v Lounech, zúčastnili se jej žáci praktických škol z okresu Louny, Chomutov, Teplice a Ústí nad Labem. Turnaje se zúčastnili i dva naši žáci: Tomáš Hrubeš a Josef Berta, kteří se před tím zúčastnili okresního kola a ve své kategorii vyhráli. I v oblastním kole byl jejich výkon úžasný:
Josef Berta obsadil 5. - 7. místo,
Tomáš Hrubeš skončil na 2. místě.
Ten bude také pravděpodobně reprezentovat naši školu v republikovém kole.

16. 10. 2009   ZATOČTE S ELEKTROODPADEM
Velká ekoshow kolektivního systému ELEKTROWIN zavítala dnes na žatecké náměstí. V systému jde o to, aby se lidé jednorázově zbavili již nepotřebného elektrozařízení. A aby i v budoucnu nakládali s domácími vysloužilci ekologicky a nevhazovali je coby nebezpečný odpad do popelnic.
Projekt je soutěžní, a tak i naši žáci přispěli do kontejneru vysloužilými spotřebiči, získali zajímavé a potřebné informace a možná i přispěli k vítězství města Žatce v této soutěži.

1. 9. 2009   Vyhlášena soutěž RECYKLOHRANÍ NA DRUHOU. Podrobnosti najdete na této stránce.


ŠKOLA VOLÁ ... A TAK JSME ZPĚT VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH I PŘED KATEDROU
Vítáme všechny prvňáčky, mazáky i ostatní žáky a učitele ve školním roce 2009/2010 a přejeme jim mnoho úspěchů, pohody a tolerance.


Školní rok 2008/2009

INFORMACE pro budoucí PRVŇÁČKY a jejich rodiče najdete na této stránce.

23. 06. 2009   CELODENNÍ VÝLET DO EKOCENTRA V ZOOPARKU
V rámci projektu Ekoškola ve škole navštíví 50 žáků školy chomutovský zoopark, který pořádá v rámci svého Ekocentra zábavně naučné programy pro školy. Program DEN V ZOO je plný zábavy a my se moc těšíme. Tady je trochu dokumentace.

01. 06. 2009   DĚTSKÝ DEN
Zábavné dopoledne plné soutěží a odměn. Místo v učebnách jsme na školním dvorku. Podívejte se.

14. 05. 2009   Pěvecká soutěž NOTIČKA 2009
6. ročník tradiční pěvecké soutěže, která probíhá v Základní škole speciální v Jesenici. Naši zpěváci si pro letošní ročník vybrali písničky z autorské dílny Z. Svěráka a J. Uhlíře.
Soutěže se zúčastnilo 23 škol a zařízení, všichni zúčastnění se umístili na prvním místě :-)

30. 04. 2009    Školní kolo v LEHKÉ ATLETICE
Ke startu, připravit, pozor ... TEĎ .... Sportovali jsme celé dopoledna na stadionu "Mládí" v různých disciplínách. Vítězové jednotlivých katergorií budou školu reprezentovat na okresním kole v Lounech 7. 5. 2009. Pořídili jsme z našeho klání fotky!

22. 04. 2009    DEN ZEMĚ
U příležitosti tohoto dne se Žatec pokusí překonat národní rekord ve sběru vybitých baterií. Naši žáci se aktivně účastní sběru baterií více než rok, takže doufáme, že svým sběrem přispějí k překonání rekordu a ještě zažijí prima dopoledne plné "ekologické" zábavy.
Žatec rekord překonal, děti si zasoutěžily a na náměstí se příjemně pobavily a odpočinuly od školních lavic. Dění si můžete prohlédnout.

10. a 11. 4. 2009   VELIKONOČNÍ JARMARK na náměstí
Město Žatec srdečně zve na náměstí užít si velikonoce! Výzdobu na náměstí připravili i žáci naší školy. Dostali jsme holé strohé břízky a vykouzlili z nich velikonoční náladu :-) Malá ukázka.

25. 03. 2009    PŘIVEZLI NOVÉ LAVICE A ŽIDLE
Už skoro celá škola má nové moderní barevné lavice a židle. Dnes přivezli další várku, dostanou je deváťáci a vybaví se učebna angličtiny. Mrkněte, jak pěkně naše třídy vypadají :-)
20. 02. 2009    ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE
Dnes se neučíme! Probíhá maškarní karneval, také můžeme shlédnout filmy v "digitálním" kině v našich multimediálních třídách a ti nejstarší a nejchytřejší se zúčastní vědomostního kvízu. Malá prezentace z karnevalu zde.

12. 02. 2009    ŠERMÍŘI
V tělocvičně školy se uskutečnilo šermířské představení. Mohli jsme si tak připomenout středověké způsoby, zbraně a oděvy.
3. a 4. 2. 2009    ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Zápis proběhne oba dny od 13 do 17 hod v budově Základní školy praktické ve Dvořákově ul. 24 a v budově Základní školy logopedické v Lidické ul. 1254. Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2003 včetně. Při zápisu se předkládá rodný list dítěte a občanský průkaz jeho zákonného zástupce.

16. 1. 2009    Od dnešního dne máme k dispozici další, již čtvrtou INTERAKTIVNÍ TABULI !!
Je umístěna v přípravné třídě ZŠ praktické ve Dvořákově ul. Naši předškoláci i paní učitelka jsou nadšené a na "novou" práci se moc těší. Brzy přineseme nějaké zajímavosti a fotky ze zákulisí.

16. 12. 2008   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE VE SBĚRU POUŽITÝCH BATERIÍ
Téměř celý rok jsme v rámci environmentální výchovy sbírali použité baterie, abychom vyhráli v soutěži pořádané firmou ECOBAT. Dnes jsme se na radnici zúčastnili vyhlášení výsledků. Získali jsme 3. místo ze všech žateckých škol a obdrželi spoustu krásných cen v podobě hraček a stavebnic. Podívejte se na stránky věnované EV, jaká byla na radnici atmosféra a kolik cen si odnášíme :-)

09. - 17. 12. 2008   Návštěva MĚSTKÉ KNIHOVNY
V rámci projektu na podporu čtenářské gramotnosti naši žáci z osmi tříd I. stupně navštíví knihovnu. Hlavním tématem budou Vánoce .. tedy povídání o vánočních zvycích a tradicích, nabídka knižních titulů pro chvíle vánočních prázdnin.

05. 12. 2008   PŘIRAVUJEME JIŽ TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU ...
Dopolední show s čerty, anděly a Mikulášem. Zde FOTOREPORTÁŽ.

04. 12. 2008   ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU na náměstí
K vánoční atmosféře ve městě přispějí dnes naši učitelé svým vystoupením v podobě zpěvu vánočních koled a naši žáci prezentací svých výrobků ve stánku, který bude na náměstí celé dnešní odpoledne. Stromek se rozsvítí v 18.30 hod.
Součástí "slavnosti" bude i vyhlášení soutěže o nejkrásnější vánoční stromek.
Získali jsme 4. místo a odnesli si tak výherní poukázku na 500 Kč. Zakoupíme potřeby pro školní družinu.
12. 11. 2008   MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Modely již tradičně předvádějí studentky SOŠ a SOU v Podbořanech. Letošní přehlídka měla podtitul "modrá přehlídka". Přinášíme reportáž.

12. 11. 2008   KRAJSKÉ KOLO VE STOLNÍM TENISU
Turnaj proběhne v Lounech ve Speciální škole, za naši školu budou bojovat dva žáci.

06. 11. 2008   KAMARÁD ZOUBEK
Projektový den zaměřený na vše, co se týká dětských zoubků, ústní hygieny a bílého zdravého úsměvu. Několik informací a fotek najdete na stránce projektu.

30. 10. 2008   DĚTSKÝ KARNEVAL
Halloweenský karneval pro předškoláky a žáky 1. třídy. Pořádá přípravná třída s paní učitelkou Evičkou. Foto malých "nestvůr a příšer" si prohlédněte na stránkách přípravné třídy.

23. 10. 2008   Volby do DĚTSKÉ RADY
Volíme si partu schopných dětí, které budou hájit zájmy třídy i školy a které se budou zajímat o to, co ve škole vylepšit, změnit, co zrušit ... Výsledky budou známy 30. října. Dětské radě je věnována tato STRÁNKA.

09. 10. 2008   Turnaj ve stolním tenise
Okresní kolo turnaje se konalo ve Speciální škole v Lounech. Naši školu reprezentovalo 7 žáků: J. Tolog, T. Balog, T. Hrubeš, M. Filo, J. Berta, N. Karalo a M. Makula. Vítězem turnaje se stal náš Josef Berta, na 2. místě se umístil opět náš Marek Filo. Gratulujeme.

ZNOVU ZAČÍNÁME, JSME ZPĚT VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH I PŘED KATEDROU
Vítáme všechny prvňáčky, mazáky i ostatní žáky a učitele ve školním roce 2008/2009 a přejeme jim mnoho úspěchů, pohody a tolerance.

CO SE ZMĚNILO???
Dalo by se říci, že celá škola. Máme nové rozvody elekroinstalace, nové zásuvky, vypínače, světla ve třídách i na chodbách. Celá škola je čistě a bíle vymalována, do tříd jsme přivedli internet a 3 třídy mají nové barevné žákovské jednostolky a židle. Na WC máme nová umyvadla a dokonce teplou vodu :-)

Školní rok 2007/2008

27. 06. 2008   HURÁ NA PRÁZDNINY
Nejenže začaly prázdniny, na které se všichni moc a moc těšili, ale také začala generální oprava elektroinstalace v celé škole. Kromě nové elektroinstalace bude také rozveden internet téměř po všech třídách a opraveny rozvody vody na záchodkách. A tak se dveře školy na dva měsíce nezavřou, naopak tu bude pořádně rušno a plno.

13. 06. 2008   MĚCHOLUPSKÉ ŠKOLNÍ SLAVNOSTI
Základní škola v Měcholupech pořádá v přilehlém zámeckém parku již 16. ročník Školní slavnosti. Děti se mohou těšit na zajímavý program. V dopoledních hodinách budou probíhat soutěže dětí.

30. 05. 2008   DĚTSKÝ DEN
Zábavné dopoledne plné soutěží a odměn.

16. 05. 2008   Školní kolo v lehké atletice
Účastnili se jej téměř všichni žáci naší školy. Soutěžili na stadionu "Mládí" v několika lehkoatletických disciplínách: skok do dálky, hod kriketovým mičkem, sprint.
VYHODNOCENÍ:
1. kategorie 1. - 3. třída:
        Dívky: Karičková Marie, Lakatošová Kristýna
        Chlapci: Miňo Josef, Gunár Vojtěch, Feko Imrich
2. kategorie 4. - 5. třída:
        Dívky: Gunárová Šárka, Láliková Marie, Filová Pavla, Halířová Andrea
        Chlapci: Hrubeš Tomáš, Kováč Erik, Bartko Milan, Gunár Daniel
3. kategorie 7. - 9. třída:
        Dívky: Nedbalová Nikola, Hrubešová Sabina, Miňová Sabrina
        Chlapci: Berta Václav, Berki Jan, Tolog Michal, Tolog Julius, Klenka Jiří
4. kategorie ZŠ speciální:
        Chlapci: Vais Marek, Svoboda David, Makar Milan

29. 04. 2008   MALOVÁNÍ HRNKŮ
Žáci ZŠ logopedické ve spolupráci s firmou KOH-I-NOOR chystají dárek pro maminku ke Dni matek!
Dopoledne se vydařilo! Akce se zúčastnili i žáci ZŠ speciální a praktické. Na čistě bílé hrnky děti vykouzlily nádherné obrázky. Podívejte se na následující fotky: foto1, foto2, foto3, foto4, foto5, foto6, foto7 a foto8.

10. 04. 2008   Pěvecká soutěž NOTIČKA 2008
5. ročník tradiční pěvecké soutěže, která probíhá v Základní škole speciální v Jesenici. Naši zpěváci si pro letošní ročník vybrali písničky z pohádkového muzikálu Ať žijí duchové.
Soutěže se zúčastnilo 23 škol a zařízení, všichni zúčastnění se umístili na prvním místě :-) Malé nahlédnutí zde: foto1 a foto2

01. 04. 2008    vyhlášena soutěž "O DUHOVOU KULIČKU"
Soutěž ve cvrnkání kuliček pořádá přípravná třída, vyhodnocení proběhne 30. dubna.

11. 03. 2008    SETKÁNÍ SE ZÁCHRANÁŘI (znovu jsme se setkali 27. 05. 2008)
Žáci měli možnost popovídat si se žateckými zachránaři, podívat se jak pracují, vyzkoušet si ošetřování a nechat se krásně "zmalovat". Malé nahlédnutí: foto1, foto2, foto3 a foto4.

29. 2. 2008    "DEN "NAVÍC"
Dnes se neučíme, ale hrajeme si! Pro menší děti je připraven KARNEVAL, pro žáky 7. až 9. tříd se uskuteční kvízové dopoledne plné otázek, odpovědí, hádanek, možná i chytáků ... Bavit se budeme v tělocvičně a v multimediální učebně. MOC se těšíme :-)
Na této stránce najdete pár informací a fotek k zábavnému dni.

25. 2. 2008    Od dnešního dne máme k dispozici další, již třetí INTERAKTIVNÍ TABULI !!
Je umístěna v 5. třídě ZŠ praktické ve Dvořákově ul. Děti i paní učitelka jsou nadšené a na "novou" práci se moc těší. Brzy přineseme nějaké zajímavosti a fotky ze zákulisí.

5. a 6. 2. 2008    ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Zápis proběhne oba dny od 13 do 17 hod v budově Základní školy praktické ve Dvořákově ul. 24 a v budově Základní školy logopedické v Lidické ul. 1254. Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2002 včetně. Při zábpisu se předkládá rodný list dítěte a občanský průkaz jeho zákonného zástupce.

28. 01. 2008 a 07. 02. 2008    DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme rodiče a děti na prohlídku Základní školy logopedické v Lidické ul. 1254, Žatec. Uvidíte příjemně vybavené třídy, interaktivní výuku, zajímavé učební pomůcky i netradiční formy práce. Osobně poznáte paní učitelku vašeho budoucího prvňáčka. Také můžete konzultovat formu logopedické péče.

18. 12. 2007    Okresní kolo ve STOLNÍM TENISU

7. 12. 2007   MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Modely předvedou studentky SOŠ a SOU Podbořany. Přineseme krátkou reportáž :-)

5. 12. 2007   MIKULÁŠSKÁ
Dopolední show pro celou školu s čertem a Mikulášem. Přinesou sladkosti či uhlí? Kdo se bojí?

3. 12. 2007   Vyhlášení výsledků soutěže o NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ STROMEK
Od 22.11. probíhá příprava a zdobení vánočního stromečku. Soutěž vyhlásilo Divadlo Žatec, vyhlášení výsledků proběhne na náměstí Svobody od 18 hodin. Všichni se moc těšíme. Výsledky: z 8 vystavených soutěžících stromečků získal ten NÁŠ 4. místo, což znamená poukázku na výběr školních potřeb v hodnotě 500 Kč. Ten, kdo se byl na náměstí podívat, určitě přizná, že každý stromek byl jedinečný a že bylo těžké vybrat vítěze.

30. 11. 2007   Okresní kolo v KOŠÍKOVÉ
Naši žáci se zúčastní klání ve Speciální škole Louny.
Naši basketbalisté skončili na 4. místě. Děkujeme jim za účast.

27. 11. 2007   Školní kolo ve STOLNÍM TENISU
Přihlásit se lze u organizátorů soutěže.
Již známe výsledky:
V kategorii mladších žáků zvítězil JAKUB CHLUBNA, v kategorii starších žáků VÁCLAC BERTA, v kategorii starších žákyň ŠÁRKA MOJŽÍŠOVÁ.
Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným za perfektní atmosféru. Vítězové postupují do oblastního kola, které se uskuteční v prosinci na naší škole.
Foto ze stupně vítězů: mladší žáci, starší žáci, žákyně.

Vítáme všechny žáky i učitele ve školním roce 2007/2008 a přejeme jim mnoho úspěchů, pohody a tolerance.

O hlavní prázdniny jsme pro naše malé žáčky zakoupili a nainstalovali interaktivní tabuli. Zaktraktivní výuku žákům v 1. třídě základní školy logopedické v pavilonu v Lidické ul. Další interaktivní tabuli užívají žáci základní školy praktické ve Dvořákově ul. již celý předchozí školní rok.


Školní rok 2006/2007

24. 05. 2007   Pěvecká soutěž NOTIČKA 2007
Již poněkolikáté se naše žákyně účastní této pěvecké soutěže, která probíhá v Základní škole speciální v Jesenici. Letos se staly vítězkami. Blahopřejeme!

11. 05. 2007   Školní kolo v lehké atletice
Vítězové z každé kategorie se zúčastní okresního kola v Lounech dne 17.05.2007
V okresní kole se na medajlových místech umístily:
2. místo - sprint 50 m - Sandra Mileňková
3. místo - sprint 60 m - Nikola Nedbalová
3. místo - skok daleký - Sandra Mileňková

16. 03. 2007    Maškarní karneval
Rej masek, spousta zábavy, soutěže, diskotéka. Od 9.15 hod v tělocvičně školy.

22. 12. 2006    Vánoční besídka
Pásmo pohádek, říkánek, scének na vánoční téma připravily děti z nižších ročníků. Koná se v tělocvičně školy, jsou zvání všichni žáci i rodiče.

14. 12. 2006    Okresní kolo ve STOLNÍM TENISU
Soutěže se zúčastní žáci základní školy praktické z Loun, Podbořan, Žatce a žáci DD se speciálními školami Žatec. Naši školu reprezentují:
kategorie mladších žáků: Josef Berta, Julius Tolog, Michal Tolog a Jan Kostka
kategorie starších žáků: Martin Pišta, Václav Berta, Rostislav Kostka a Jan Hrubeš.
Výsledky turnaje:

Mladší žáci
Starší žáci
1. místo
JAN KOSTKA (ZŠ Žatec)
JAN HRUBEŠ (ZŠ Žatec)
2. místo
JOSEF BERTA (ZŠ Žatec)
MARTIN PIŠTA (ZŠ Žatec)
3. místo
ROMAN BALOG (ZŠ Podbořany)
TOMÁŠ CARBOCH (ZŠ Podbořany)

Všem účastníkům děkujeme za účast a příjemnou atmosféru při turnaji. Vítězům blahopřejeme.

13. 12. 2006    Školní kolo ve STOLNÍM TENISU
Soutěžního klání se účastnili žáci ve dvou kategoriích: mladší a starší žáci. Vítězem v kategorii mladších žáků se stal JOSEF BERTA , v kategorii starších žáků MARTIN PIŠTA. Blahopřejeme. Postupují do zítřejšího okresního kola.

05. 12. 2006    MIKULÁŠSKO - ČERTOVSKÁ NADÍLKA
Dopoledne plné čertů a Mikulášů. Zveme všechny děti a jejich rodiče.

01. 12. 2006    Možná přijde i kouzelník
Zábavné dopoledne s kouzlením a magií pro žáky školy se uskuteční v tělocvičně.

21. 11. 2006    probíhala MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Oděvy vlastní výroby předváděly modelky a zároveň studentky z odborného učiliště v Podbořanech.

01. 11. 2006    vyhlášena soutěž o NEJDELŠÍ VÁNOČNÍ ŘETĚZ
Soutěže se mohou zúčastnit všechny třídy naší školy. Vyhodnocení soutěže proběhne v pátek 1. prosince 2006.
Soutěže se zúčastnili 4 třídy a 3 jednotlivci. Vítězem soutěže se stala 4. třída ZŠ praktické. Žáci vyrobili řetěz o délce 115 m!

0d 1. 6. 2006    je realizován projekt SIPVZ s názvem INTERAKTIVNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM ZAŘÍZENÍ
Projekt je určen pro zástupce mateřských škol regionu Louny s cílem zefektivnit činnosti v oblasti ICT. Blíže o realizaci v nabídce PROJEKTYZpět na úvodní stranu