Přípravná třída základní školyPočet tříd: 1
Počet dětí: celkem 15
Třídní učitelka: Jana Marková

Třída se nachází v budově ve Dvořákově ul. v přízemí. S provozováním přípravné třídy máme bohaté a dlouholeté zkušenosti, poprvé jsme třídu otevřeli v září 1998, od roku 2011 do roku 2018 byla v provozu současně i druhá třída a od září 2015 do června 2017 fungovala i třetí přípravná třída, k jejímu otevření nás přivedl zejména obrovský zájem rodičů z okolí. K uzavření dvou tříd přispěla novela školského zákona, která stanovila pro provozování přípravné třídy jiná pravidla.

Od září 2017 je přípravná třída základní školy zřízena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.
Výuka je každodenní od 8.00 hod do 11.40 hod., poté děti v doprovodu odchází. Rozvrh třídy je bohatý - učíme se zde vše od nejzákladnějších pravidel chování, hygieny, přes počítání, malování, práci s počítačem a kouzelnou tabulí až po bohaté kulturní vystupování.

Cílem přípravy je "vyškolit" malého předškoláčka a připravit ho na povinnosti i radosti, které ho potkají v základní škole.

Každoročně děti připravují vánoční besídku, čarodějnický rej, velikonoční trachtaci, výstupní akademii a účastní se mnoha akcí pořádaných "spolužáky" z vyšších tříd. Děti po ukončení této třídy opouští naši školu a vydávají se na cestu školáka na základní školu.


Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro předškolní zařízeníPŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 1
Dvořákova ul.
Jana Markovázpět na úvodní stranu

© 2008 ZŠ praktická, Žatec |