Školní družina

Školní družinu provozujeme ve 2 odděleních. Je v provozu každý den od 6.15 do 15.30 hod. Provozní dobu lze přizpůsobit požadavkům rodičů, vždy je nutná předchozí dohoda.
Poplatek za ŠD činí 30 Kč za měsíc, hradí se hotově u vychovatelky.

       1. oddělení (v budově v Lidické ul.) vede Eva Holubová
       2. oddělení (v budově ve Dvořákově ul.) vede Miluše Plecitá

Ranní družina je společná pro obě oddělení, začíná v 6.15 hod a končí v 7.40 hod odchodem dětí v doprovodu vychovatelky na vyučování. Je provozována v budově školy v Dvořákově ul. 24. Činnost je individuální, zaměřená na odpočinek před vyučováním - individuální hry, rozhovory s dětmi, hry na počítači.

Odpolední družina je provozována ve dvou odděleních, začíná v 11.30 hod a končí v 15.30 hod. Režim odpolední družiny začíná shromažďováním žáků a poté odchodem v doprovodu vychovatelky na oběd do školní jídelny. Po příchodu z oběda se děti věnují odpočinkové a výchovné činnosti, volným hrám či pobytu venku. Je respektován věk i osobnost dítěte.

Vzdělávací obsah zájmového vzdělávání je v ŠVP ZV orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory.


Ukázky ze školní družiny najdete na stránkách "DĚTI PRO VÁS".


Obědy jsou zajištěny ve školní jídelně při ZŠ v Žatci, Komenského alej 749. Obědy je nutno zajistit si individuálně přímo ve školní jídelně (nezajišťuje vychovatelka ŠD).

Aktuální jídelníček
zpět na úvodní stranu

© 2008 ZŠ praktická, Žatec |