Speciálně pedagogické centrum při Základní škole a Mateřské škole v Žatci

„PROFESIONÁLNÍ PÉČE PRO RODINY DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“


Adresa pracoviště:
Lidická 1254, 438 01 Žatec

Tel.: 415 711 329, 724 064 501
E-mail: spc-zatec@seznam.cz

DOKUMENTY KE STAŽENÍ


NABÍDKA ČINNOSTÍ SPC
Oblast působnosti:
Žatecko, Podbořansko, Lounsko, Kadaňsko

KONTAKTY NA ODBORNÍKYPři SPC je provozován zájmový klub KLUBÍČKO, který je určen pro klienty s mentálním postižením ve věku mimo školní docházky a dospělé klienty. Program připravují Mgr. Petra Dvorská a Mgr. Martina Vápeníková.

  KLUBÍČKO  
Nabízíme: Poskytujeme:
Naše služby jsou určeny rodinám dětí se zdravotním postižením od 2 let, v průběhu školní docházky až do dospělosti. Služby poskytujeme zdarma!

Forma poskytování služeb:
Spolupracujeme s:
  • neurology, foniatry, logopedy
  • dětskými psychiatry
  • klinickými psychology
  • rehabilitačními pracovníky
  • pracovníky středisek výchovné péče
  • základními a mateřskými školami

Personální obsazení:
Speciální pedagog Mgr. Květoslava Kočandrlová
Speciální pedagog Mgr. Petra Dvorská
Psycholog PhDr. Zdeňka Venclíčková Baranniková
Psycholog Mgr. Stanislava Gauchet Kobzová
Sociální pracovnice Milena Riglovázpět na úvodní stranu

© 2008 ZŠ praktická, Žatec |