Základní škola se třídami určenými pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 ŠZ - žáci s vadami řeči
dříve ZŠ logopedická

Základní školu provozujeme v rozsahu 1. až 3. ročníku již od školního roku 1995/96. Výuka probíhá na elokovaném pracovišti v pavilónu ZŠ v Lidické ul. 1254. Je kladen důraz na logopedickou péči, žáci mají ve vzdělávacím programu zahrnuty hodiny logopedické péče. Pro žáky je možnost navštěvovat školní družinu.

O prázdninách 2011 dostala škola "nový kabát" - zateplení a nová okna. V rámci projektu EU peníze školám nám bylo umožněno plně vybavit všechny třídy novou multimediální technikou - každá třída má počítač s připojením na internet, ozvučenou interaktivní dotykovou tabuli a dataprojektor, v jedné učebně jsou navíc k dispozici 4 žákovské počítačové stanice, které umožnily vytvořit tzv. digitální hnízda. Všechny třídy mají barevné moderní žákovské jednostolky a množství učebních pomůcek.

V letošním školním roce tuto součást školy navštěvuje cca 30 žáků.

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program "SPOLU - tvořivě a hravě"

V pavilónu školy jsou k dispozici plně vybavené kmenové učebny. Dále nabízíme:

Další fota
Celý školní rok probíhá ve třídách projekt Zdravá svačinka a Třídíme odpad, dále pak různě zaměřené tématické dny, např. Halloween, Mikulášská, Maškarní karneval, Čarodějnický rej, Týden dětí apod. Pro rodiče jsou pořádany různé dětské kulturní aktivity

Výuku a výchovu zajišťují plně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci:

1. třída        Mgr. Martina Kudrnáčová
2. třída        Mgr. Radka Vlková
3. třída        Mgr. Monika Šebestová
školní družina     Eva Holubová

V případě zájmu získáte další informace na tel. č. 415 710 598.
zpět na úvodní stranu

© 2008 ZŠ praktická, Žatec |