Školka se nachází v budově Základní školy v Žatci, Petra Bezruče 2000, v přízemí, vchod z hlavního předního vchodu školy. Najdete nás na mapy.cz

Provoz školky denně od 6.00 do 16.00 hod. Výuku zajišťují kvalifikované učitelky - Mrg. Eva Diepoldová, Mgr. Miroslava Ulbríková a Bc. Eva Týmalová.

Kontakty:
Děti vzděláváme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) pro školní rok 2019 / 2020 činí 310 Kč, hradí se bezhotovostně nejpozději do 5. dne v měsíci na bankovní účet školy 1071599/0300, VS 111, do poznámky NUTNO uvést jméno dítěte.

Stravování zajišťuje školní jídelna při ZŠ, Petra Bezruče 2000, aktuální jídelníček k nahlédnutí zde.
Výše stravného celkem 36 Kč (přesnídavka 7 Kč, oběd 22 Kč, svačina 7 Kč).Provoz školky byl zahájen 4. listopadu 2013 v prostorách základní školy P. Bezruče 2000, Žatec. Celková kapacita MŠ je 28 dětí, v současné době je naplněna.

Prostory školky jsou po celkové rekonstrukci, jsou vybaveny novým moderním nábytkem, učebními pomůckami, hračkami a zařízením včetně interaktivní tabule, dataprojektoru a počítače připojeného na internet. Z objektu školky je možno vyjít do přilehlé zahrady, kde jsou instalovány zahradní herní prvky.

14. 5. a 15. 5. 2019    ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitelství MŠ v dohodě s Městem Žatec vyhlašují termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 včetně. Rodiče předloží spolu s žádostí občanský průkaz a rodný list dítěte. Žádosti je možno podávat ve výše uvedené dny od 8 do 13 hodin ředitelce ZŠ a MŠ v budově ve Dvořákově ul. 24, Žatec.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Materiál vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe, která vytvářela materiál pro pedagogy mateřských škol s názvem Konkretizované očekávané výstupy. Obsah Desatera pro rodiče byl v rámci diskuse na metodickém portálu www.rvp.cz velmi podpořen nejen pedagogy MŠ, ale i rodiči předškolních dětí.
Zdroj tohoto materiálu: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-vekuPodrobnější informace lze získat na telefonních číslech 724 001 927 a 415 710 598.

... představujeme


Webová prezentace se připravuje.zpět na úvodní stranu

© 2014 ZŠ a MŠ, Žatec |