Základní škola - třídy "běžného typu"

Provoz 1. třídy základní školy byl zahájen ve školním roce 2013/2014. V letošním roce 2018/19 navštěvuje 1. třídu 17 prvňáčků. V současnosti provozujeme 1. až 5. ročník tohoto typu školy ve 4 třídách. Třídy sídlí v budově školy ve Dvořákově ulici (1.B v přízemí, 2.B a 3.B ve II. patře, 4.A s odd. 5. v I. patře).

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "SPOLU"

Webová stránka se dále připravuje.zpět na úvodní stranu

© 2014 ZŠ a MŠ, Žatec |