Základní škola - třídy určené pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona
(dříve základní škola praktická, zvláštní škola)

Třídy určeny pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Základní školu provozujeme v rozsahu všech ročníků. Vzdělávání je devítileté, poté má žák možnost studovat střední školu či odborné střední učiliště.

V současné době provozujeme 5 tříd tohoto typu školy (2. - 9. ročník). Třídy se nachází v hlavní budově ve Dvořákově ulici.

Vzdělávací program:

zpět na úvodní stranu

© 2014 ZŠ a MŠ, Žatec |