Školka se nachází v budově Základní školy v Žatci, Petra Bezruče 2000, v přízemí, vchod z hlavního předního vchodu školy. Najdete nás na mapy.cz

Provoz školky denně od 6.00 do 16.00 hod. Výuku zajišťují kvalifikované učitelky - Mrg. Eva Diepoldová a Bc. Eva Týmalová a školní asistentka Lenka Valová.

Kontakty:
Děti vzděláváme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) pro školní rok 2019 / 2020 činí 310 Kč, hradí se bezhotovostně nejpozději do 5. dne v měsíci na bankovní účet školy 1071599/0300, VS 111, do poznámky NUTNO uvést jméno dítěte.

Stravování zajišťuje školní jídelna při ZŠ, Petra Bezruče 2000, aktuální jídelníček k nahlédnutí zde.
Výše stravného celkem 36 Kč (přesnídavka 7 Kč, oběd 22 Kč, svačina 7 Kč).Provoz školky byl zahájen 4. listopadu 2013 v prostorách základní školy P. Bezruče 2000, Žatec. Celková kapacita MŠ je 28 dětí, v současné době je naplněna.

Prostory školky jsou po celkové rekonstrukci, jsou vybaveny novým moderním nábytkem, učebními pomůckami, hračkami a zařízením včetně interaktivní tabule, dataprojektoru a počítače připojeného na internet. Z objektu školky je možno vyjít do přilehlé zahrady, kde jsou instalovány zahradní herní prvky.

termín zatím není stanoven    ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitelství MŠ v dohodě s Městem Žatec vyhlašují termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 včetně. Rodiče předloží spolu s žádostí občanský průkaz a rodný list dítěte. Žádosti je možno podávat ve výše uvedené dny od 8 do 13 hodin ředitelce ZŠ a MŠ v budově ve Dvořákově ul. 24, Žatec.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Materiál vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe, která vytvářela materiál pro pedagogy mateřských škol s názvem Konkretizované očekávané výstupy. Obsah Desatera pro rodiče byl v rámci diskuse na metodickém portálu www.rvp.cz velmi podpořen nejen pedagogy MŠ, ale i rodiči předškolních dětí.
Zdroj tohoto materiálu: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku


ZDRAVÍ V NAŠÍ ŠKOLIČCE ANEB KDY K NÁM DÍTĚ NEPATŘÍ?!
Do mateřské školy přijímáme pouze děti zdravé, nikoliv v případě, že se u nich vyskytne: Při některých onemocněních, zvláště teplota či průjem, nepatří dítě do předškolního zařízení, i pokud mělo tento stav těsně před nástupem do školky či během noci ! U průjmových onemocnění školka nemůže plnit dietní nároky ! Po náročném onemocnění je vhodné ponechat dítě několik dnů doma na rekonvalescenci, dítě s oslabenou imunitou je náchylnější k dalšímu onemocnění !
Zdroj: MILTOVÁ, P., ŠMAKALOVÁ, N. S., 2019. [online]. Informační brožura pro rodiče: onemocnění předškolního věku. Dostupné z: https://www.ms-benatky.cz/file.php?nid=14475&oid=6761948

Podrobnější informace lze získat na telefonních číslech 724 001 927 a 415 710 598.

... představujeme


Webová prezentace se připravuje.zpět na úvodní stranu

© 2014 ZŠ a MŠ, Žatec |